Trapezne profilirane krovne i fasadne ploče, limene ploče - imitacija crijepa

Izvrsna su alternativa za pokrivanje stambenih objekata, posebice za pokrivanje industrijskih hala, gdje nalaze svoju najširu primjenu. Mogu se koristiti kao krovni , stropni ili kao zidni pokrov.
Koriste se i u "sendvič" izvedbi gdje je moguće koristiti razne izolatore.

Karakteristike

Čvrstoća, mala težina, dugovječnost, brza montaža, estetski efekti, cijena.

Sirovina

čelični pocinčani lim